گزارش تصویری// نشست مدیرکل با امیدهای تکواندویی در مسابقات جاکارتا، جهانی و المپیک جوانان 2018