برگزاری جلسه کمیته فنی آقایان استان مازندران


به گزارش روابط عمومی هیات تکواندواستان مازندران ، جلسه کمیته فنی استان با حضورحسین بریمانی پرست  هیات، علیرضا میرزایی دبیر هیات و محمد زمانی، علی سرخی، مهران فلاح و مرتضی محمدپور اعضاء کمیته فنی درهیات تکواندو استان برگزار شد.

در جلسه مذکور به شرح وظایف کمیته فنی، تعریف ساختار عملکردی این کیمته و نظارت هیات استان بر آن و انجام امورات کمیته در سال 97 و گرفتن نتایج بهتر به نسبت سال گذشته صحبت شد، هم چنین نسبت به ارائه پیشنهادات، بررسی رزومه مربیان موفق و توانمند در راستای بکارگیری آنها در ترکیب تیم های اعزامی گفتگو شد و در ادامه جلسه نیزنسبت به برگزاری اردوهای آماده سازی ، تلاش برای داشتن  تیمهای منسجم و قدرتمند جهت حضور در مسابقات قهرمانی کشور و کسب ارائه بهترین  عملکرد و نتایج در سال جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.