حضورتکواندوکاران تنکابنی درفریضه ادای نماز جمعه

به گزارش از سایت هیات تکواندو استان مازندران وبه نقل از روابط عمومی هیات تکواندوی شهرستان تنکابن، حمید نصری نژاد رئیس هیات تکواندو شهرستان تنکابن در فراخوانی به هوگوپوشان تنکابنی روز جمعه 28 خرداد ماه سال جاری در فریضه نماز این شهرستان حضور پیدا کردند تا ورزشکاران با تلاش ها و کوشش ها در مسابقات با حضور در این رویدادهای فرهنگی به توسعه اخلاق ورزشی بپردازند . قهرمانی، پیروزی و برد تا جایی ارزشمند است که هدف اصلی ورزش یعنی « اغنای فرهنگی جامعه » را دنبال کند

.