اولین آزمون ارتقا کمربند قرمز تا دان 2 سال 97 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان مازندران،  آزمون دوره 244 ارتقا کمربند قرمز تا دان 2 طی دو روز پنجشنبه و جمعه (13 و 14 اردیبهشت ماه) در بخش دختران و پسران با حضور 498  تکواندوکار در سالن پهلوان توکلی شهرستان محمودآباد برگزار شد.

دختران//
آزمون آبی به قرمز :144 نفر
آزمون قرمز به پوم یک: 65 نفر
آزمون پوم یک به دان یک: 14 نفر
آزمون دان یک به پوم2: 9 نفر
آزمون پوم 2 به دان 2: 5نفر


پسران//
آزمون آبی به قرمز :141نفر
آزمون قرمز به پوم یک: 76نفر
آزمون پوم یک به دان یک: 21نفر
آزمون دان یک به پوم2: 16نفر
آزمون پوم 2 به دان 2: 7 نفر

سید حسن حسینی منفرد، مهدی اسکندری، حسین زارع، برجهلی براری، محسن کاظمی رمدانی و رضا تیزکار به عنوان ممتحن گروه آقایان و ناهید محسن پور، نسرین آریایی فر، معصومه رمجی، مریم شیروانی، مریم کربلایی بابایی و هاجر یاسوری ممتحنین گروه بانوان در این دوره بودند.

رامین سقیانی و فاطمه باقرنژاد نیز به عنوان نماینده فدراسیون بود.